Očkovanie na cesty

Každý, kto odchádza do vzdialenej cudziny, by sa mal informovať ohľadne povinných a odporúčaných očkovaní pre danú krajinu. Takéto očkovanie sa nehradí zo zdravotného poistenia. Zásadne ho hradí ten, kto o to žiada, buď zamestnávateľ (v prípade služobnej cesty), alebo občan (v prípade súkromnej cesty).

Viac informácií o očkovaní do jednotlivých krajín nájdete:

Očkovanie na cesty