VÍZA - konzulárne informácie MZV SR

Vstupom SR do EÚ majú slovenskí občania  rovnaké práva voľného pohybu a pobytu v rámci členských krajín EÚ ako občania ostatných členských štátov EÚ. To znamená, že  sa môžu zdržiavať na území  druhého členského štátu Európskej únie po dobu 6 mesiacov  na základe platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade  pobytu, ktorý presahuje 15 dní, môže  členský štát  vyžadovať od občana prihlásenie sa k pobytu.

Pokiaľ chce  slovenský občan pobývať na území druhého členského štátu EÚ po dobu dlhšiu ako  6 mesiacov musí  požiadať resp. prihlásiť sa k prechodnému alebo trvalému pobytu v danom členskom štáte EÚ.  V tomto prípade však musí splniť  stanovené podmienky členského štátu (napr. finančné zabezpečenie po dobu pobytu, zamestnanie, iná ekonomická činnosť, zdravotné poistenie a pod.).

Dovoľujeme si poznamenať, že  je možné  odmietnuť vstup na územie členského štátu z dôvodu ochrany verejného poriadku,  bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov.

I.  BEZVÍZOVÝ STYK OBOJSTRANNÝ - okrem štátov EÚ a EHS

(všetky druhy pasov) 
          (s uvedenou dobou maximálneho možného pobytu v krajine bez víza)

 

 Albánsko

90 dní (biometrické pasy)

 Andorra

 90 dní

 Antiqua a Barbuda

 90 dní

 Argentína

 90 dní

 Aruba

 90dní

 Bahamy

 90 dní

 Barbados

 90 dní

 Bosna a Hercegovina

90 dní (biometrické pasy)

 Brazília

 90 dní

 Čierna Hora

 90 dní (biometrické pasy)

 Guatemala

 90 dní

 Holandské Antily

 90 dní

 Honduras

 90 dní

 Hongkong

 90 dní

 Chile

 90 dní

 Chorvátsko

 90 dní (občania SR: pri turistických cestách +   hraničný prechod na občiansky preukaz)

 Izrael

 90 dní 

 Japonsko

 90 dní

 Kanada

 Bez víz **

 Kórejská republika (Južná Kórea)

 90 dní

 Kostarika

 30 dní pre občanov SR, 
 90 dní pre občanov Kostariky

 Macao

 90 dní

 Macedónsko

 90 dní (biometrické pasy)

 Malajzia

 90 dní

 Maurícius

 90 dní

 Mexiko

 90 dní

 Monako

 3 mesiace

 Nový Zéland 

 3 mesiace

 Nikaragua

 30 dní pre občanov SR, 
 90 dní pre občanov Nikaraguy

 Panama

 90 dní

 Paraguaj

 90 dní

 Salvádor

 90 dní

 San Maríno

 30 dní

 Seychelly

 90 dní

 Singapur

 90 dní

 Spojené štáty americké

 90 dní (pre občanov SR, držiteľov biometrických pasov na turistické, súkromné a obchodné cesty. Pred cestou je potrebná elektronická registrácia)*

 Srbsko

 90 dní (biometrické pasy)

 Svätý Krištof a Nevis

 90 dní

 Taiwan

 90 dní  (pasy Taiwanu obsahujúce číslo preukazu totožnosti)

 Švajčiarsko

 90 dní

 Uruguaj

 90 dní

 Vatikán (Svätá Stolica)

 30 dní

 Venezuela

 90 dní

*Pre držiteľov cestovných, služobných a diplomatických pasov SR bez biometrie a na iné účely ciest (napr. pracovné, služobné, študentské pobyty) platí naďalej povinnosť vopred požiadať o udelenie víza na Veľvyslanectve USA v Bratislave. Deti vo veku do 5 rokov, cestujúce v rámci bezvízového režimu s USA musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. Nepostačuje teda ich zápis v biometrickom cestovnom doklade rodiča. V mene dieťaťa žiada  o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca.

** Občania SR sa na území Kanady môžu zdržiavať po dobu 6 mesiacov od dátumu uvedeného na vstupnej pečiatke (o ich dlhšom pobyte rozhodnú príslušné kanadské orgány.   Občania Kanady sa na území SR môžu zdržiavať bez víz po dobu 90 dní na turistické a obchodné účely.

II. BEZVÍZOVÝ STYK JEDNOSTRANNÝ

 Anguilla

 bez určenia doby (pre občanov SR) 

 Ascension

 bez určenia doby (pre občanov SR) 

 Austrália

 90 dní (pre občanov Austrálie)*

 Botswana

 30 dní (pre občanov SR)

 Belize

 30 dní (pre občanov SR)

 Bolívia

 90 dní (platí len pre občanov SR).

 Brunej

 30 dní (pre občanov SR)

 Ekvádor

 Od 01.12.2005 na turistické cesty (pre občanov SR)

 Fidži

 do 4 mesiacov (pre občanov SR)

 Filipíny

 21 dní (pre občanov SR)

 Grenada

 90 dní (pre občanov SR)

 Gruzínsko

 90 dní (pre občanov SR) deti staršie ako 6 mesiacov    potrebujú vlastný cestovný pas

 Haiti

 90 dní (pre občanov SR)

 Juhoafrická republika

 30 dní (pre občanov SR)

 Kajmanské ostrovy

 bez určenia doby pobytu (pre občanov SR)

 Kolumbia

 180 dní (pre občanov SR)

 Maldivy

 do 28 dní (pre občanov SR)

 Maroko

 3 mesiace (pre občanov SR)

 Mikronézijské federatívne štáty

30 dní  (pre občanov SR) s možnosťou predĺženia o ďalších 60  dní priamo na území MFŠ -  len za účelom turistických a 
nekomerčných aktivít 

 Moldavská republika

 90 dní (pre občanov SR) na turistické účely od 01.01.2007

 Organizácia spojených národov (OSN)

 30 dní (pre pracovníkov OSN) 

 Peru

 90 dní (pre občanov SR)

 Samoa

 30 dní (pre občanov SR)

 Srí Lanka

 30 dní (pre občanov SR)

 Svätá Lucia

 90 dní (pre občanov SR)

 Svätý Vincent a Grenadíny

 30 dní (pre občanov SR)

 Trinidad a Tobago

 30 dní (pre občanov SR)

 Turks and Caicos

 30 dní (pre občanov SR) 

 Ukrajina

 90 dní (pre občanov SR)

Zvrchovaný rád maltézskych rytierov (ZRMR)

 180 dní (pre držiteľov diplomatických pasov ZRMR)

*Vláda Austrálie od 27. 10. 2008 zaradila Slovenskú republiku do vízového systému e-visitors, ktorý umožňuje občanom SR, cestujúcim na turistickú, resp. obchodnú návštevu Austrálie zjednodušenou cestou získať bezplatné vízum s platnosťou na 12 mesiacov. Vízum umožňuje opakovane vstúpiť a vystúpiť z územia Austrálie. Dĺžka pobytu na každý vstup nesmie presiahnuť 3 mesiace. O vízum je možné požiadať elektronickou cestou, prostredníctvom webovej stránky Veľvyslanectva Austrálie so sídlom vo Viedni.  

III. BEZVÍZOVÝ STYK  S REGULAČNÝMI OPATRENIAMI

 Grenada

 bez určenia doby, vyžaduje sa predloženie letenky
a platného cestovného pasu (len pre občanov SR)

 Sultanát Brunej

 14 dní (pre občanov SR) Nevzťahuje sa na  zárobkovú činnosť. Vyžaduje sa spiatočný  lístok / letenka a  platný cestovný pas

 Tunisko

 vyžaduje sa predloženie spiatočnej letenky
 a voucher (bezvízový styk platí len pre občanov
 SR pri organizovanej turistike)


IV. BEZVÍZOVÝ REŽIM PRE DRŽITEĽOV DIPLOMATICKÝCH A SLUŽOBNÝCH PASOV

 Albánsko

 90 dní

 Alžírsko

 90 dní

 Argentína

 90 dní

 Arménsko

 90 dní

 Azerbajdžan

 90 dní

 Belize

 30 dní bez víz (pre občanov SR)

 Bielorusko

 90 dní

 Bolívia

 90 dní

 Brazília

 90 dní

 Čierna Hora

 90 dní

 Čína

 bez špecifikácie

 Egypt

 90 dní

 Filipíny

 bez špecifikácie

 Gruzínsko

 90 dní

 Indonézia

 90 dní (pre občanov Indonézie), 30 dní (pre občanov SR)

 Írsko

 90 dní

 Jemen

 na krátkodobý pobyt

 Jordánsko

 90 dní

 Kambodža

 na krátkodobý pobyt

 Kazachstan

 90 dní

 Kirgizska

30 dní (iba pre držiteľov diplomatických pasov)

 Kolumbia

 90 dní

 Kostarika

 30 dní (pre občanov SR)

 Laos

 do 3 mesiacov

 Macedónsko

 90 dní

 Maroko

 90 dní

 Mexiko

 90 dní

 Moldavsko

 90 dní

 Mongolsko

 do 3 mesiacov

 Pakistan

 90 dní

 Panama

 90 dní

 Paraguaj

 90 dní

 Peru

 90 dní

 Rusko

 90 dní

 Srbsko

 90 dní

 Taiwan

 30 dní (pre občanov SR od 1.10.2008)

 Thajsko

 90 dní

 Tunis

 90 dní

 Turecko

 90 dní

 Turkménsko

 90 dní

 Ukrajina

 90 dní

 Uruguaj

 90 dní

 Uzbekistan

 90 dní

 Venezuela

 30 dní

 Vietnam

 90 dní iba pre držiteľov diplomatických pasov

             
Občania všetkých ostatných krajín, neuvedených v tomto prehľade potrebujú pre vstup na územie SR platné slovenské vízum. Občania SR potrebujú pre vstup do krajín neuvedených v tomto prehľade taktiež platné vízum príslušného štátu.

Cudzinec - držiteľ cestovného dokladu pre utečencov ("TRAVEL DOCUMENT, Convention of 28 July 1951") môže postupovať na územie SR bez víza Slovenskej republiky, ak mu bolo priznané postavenie utečenca podľa tohto dohovoru v niektorej z ďalej uvedených 19 štátov:

 • Belgicko
 • Česko
 • Dánsko
 • Fínsko
 • Holandsko
 • Island
 • Írsko
 • Lichtenštajnsko
 • Luxembursko
 • Malta
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko 
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
 • Taliansko

Aktuálny zoznam členských štátov Európskej dohody o zrušení víz pre utečencov č. 188/2005 Z.z. sa nachádza na internetovej stránke http://conventions.coe.int, číslo dohovoru ETS 031. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ostatná aktualizácia údajov MZV SR: 14.1.2011